Menu

Generalforsamling d. 6 maj

image
24. april 2022 kl. 21:42

Videbæk IF afholder ordinær generalforsamling

Fredag d. 6. maj 2022 kl. 19.30 i lokaliteterne ved stadion.

Dagsorden ifølge vedtægterne

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning ved formand
  3. Regnskab ved kassereren
  4. Indkomne forslag (skal indleveres til formanden senest 5 dage før generalforsamlingen
  5. Fastsættelse af næste års kontingent
  6. Valg af bestyrelse samt suppleanter
  7. Valg til udvalg
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

VIF er på aftenen vært ved et mindre traktement

P.b.v

Mads Lauritsen/formand
Søndergade 30A

Luk