Menu

Børneattest i VIF

Børneattest

Her kan du læse om, hvad foreningen kan gøre for at forebygge
seksuelle krænkelser af børn og unge, og om, hvordan DIF kan rådgive i konkrete sager.


Det er lovpligtigt for idrætsforeninger at indhente børneattester på
trænere, instruktører og holdledere, før de ansættes til at have
direkte kontakt med børn under 15 år.

En børneattest indeholder oplysninger om en eller flere af følgende typer af straffelovsovertrædelser:

Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år
Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi
Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år.
Oplysningerne fås fra Det Centrale Kriminalregister.

Bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer, kantinepersonale og andre, som
ikke har direkte kontakt med børn under 15 år i det daglige idrætsarbejde,
ikke er omfattet af lov om børneattester.

Et tjek i kriminalregistret ikke er hele løsningen. Det handler også
om forebyggelse og åbenhed over for hinanden, så seksuelle krænkelser af
børn i foreningen undgås. I kan få rådgivning hos DIF, hvis I ønsker at
indføre en politik eller leveregler på området.


Underretningspligt til DIF
Ingen idrætsforeninger under Danmarks Idræts-Forbund kan ansætte eller
have en person ansat (lønnet eller ulønnet), som skal varetage børne- eller
ungdomsarbejde, hvis personen tiltales eller dømmes eller tidligere er
dømt efter straffelovens bestemmelser om seksuelle krænkelser mod børn og
unge.

Foreningen er forpligtet til at underrette Danmarks Idræts-Forbund, så
snart der opnås kendskab til et sådant forhold.

Når foreningen har underrettet DIF, vil DIF s bestyrelse hurtigst
muligt træffe afgørelse i sagen, hvilket vil sige fastsætte i hvor lang tid
den pågældende person skal udelukkes fra at varetage børne- og
ungdomsarbejde i alle foreninger under DIF.

Luk